Årsmøte i Møre og Romsdal Gjetarhundlag

 

Møre og Romsdal Gjetarhundlag hadde årsmøte laurdag 9.februar, klokka 14.00.

på Systra kafe, Sjøholt.


Årsmøtereferatet kan du lese her....

 

Innkalling til årsmøte finn du ved å trykkje her...

 

Årsmelding for MRGL finn du ved å trykkje her...

 

Rekneskap MRGL 2018 ser du ved å trykkje her...

 

Budsjettforslag for MRGL 2019 finn du her.....

 

Valnemnda si innstilling ser du her...

 

Styret i  Møre og Romsdal Gjetarhundlag i 2019 er samansett slik:

 

Merethe Hellevik (MMG) leiar

Vara: Ingrid Iversen

 

Anne Katrin Melle (VSG) nestleiar

Vara: Sara Larsson

 

Maren-Ann H. Løvold (NRG) kasserar

Vara: Jostein Røyset

 

Nils E. Stråmyr (ISG) skrivar

Vara: Andor Bjørke

Poengberekning NM-kvalik


Er du framles like nyfiken på kvalifiseringspoenga etter  5 av 5 uttaksprøver?


Då finn du oversikta ved å trykkje her


Dei 6 ekvipasjane som har kvalifisert seg til NM 2018 er:


Mirk og Atle Arnesen

Rex og Jan Myklebust

Fern og Atle Arnesen

Storm og Jan Myklebust

Andy og Susann Osnes

Lyn og Sara Larsson


1.reserve:Dan og Andor Bjørke

2.reserve: Frøya og Jan Myklebust


Vi gratulerer og ynskjer lykke til på NM 2018!Landsprøve Møre og Romsdal 22-23 september


 

Sist helg var det landsprøvehelg i Velledalen. ISG og MMG hadde i fellesskap teke på seg å arrangere to gjetarhundprøver i «Norgesserien»


Eit slikt arrangement har etter kvart vorte nesten som eit «mini NM»

Det krev både førebuing og eit «velsmurt» dugnadskorps for å kunne gjennomførast på ein god måte.


Veret i den vakre dalen var absolutt ikkje på arrangørane si side. Silregn, grått og kjølig er vel det som best beskriv dei vêrmessige tilhøva. Berre unntaksvis kunne dei imponerande fjelltoppane med nysnø på begge sider av arenaen skimtast.


Heldigvis var det førebudd tak over hovudet i form av to telt og kiosken som hadde varm «SODD», kaffi, pølser, vafler og brus vart godt besøkt. To av dei tøffaste tilreisande prøvde og kroneis!


Det var samla 41 ekvipasjer klare til start laurdag kl.08.00 for å konkurrere om å samle mest mulig av dei 110 poenga som er oppnåelege på ei slik prøve. (Utgang 20, løysing 10, inndriving 20, kryssdriving 30, deling 10, kve 10 og skiljing 10.)


 

Best laurdag var hunden Storm og Jan Myklebust med 105 poeng! Nærast dei kom Sanki og Magnus Grimeland med 100 poeng. Nr 3 og 4 Linn Kristin Flaten med hhv Billie Jean(96p.) og Denwyn Jess(94p.). Hunden Storm og Sissel Modin blei nr. fem(93p.) og Ivo og Ronny Ove Smedsmo tok sjetteplassen(92p.). 

F.h Jan Myklebust 1 pl, Magnus Grimeland 2 pl, Linn Kristin Flaten 3-4pl, Sissel Modin 5 pl (Ronny Ove Smedsmo 6 pl.manglar)

Søndagen vart det trass alt litt lettare vêrmessig, men det meste var allereie vått og klamt etter ei nokså fuktig natt.

I deleringen måtte det jobbast med merka dyr

Vinnar av landsprøva søndag vart hunden Sanki og Magnus Grimeland med heile 107 poeng. På andreplass kom hunden Solvollsgardens Blizz og Merethe Hellevik med 105 poeng. Tredjeplass til Billie Jean og Linn Kristin Flaten som også hadde 105 poeng men eitt poeng mindre på hentet. (OLF) Fjerdeplass til hunden Tina og Magnus Grimeland (103p.) Femteplass til Killiebrae Dan og Andor Bjørke (102p.) og sjetteplass til Akersborg Rex og Jan Myklebust som og fekk 102 p. men som hadde eitt poeng svakare OLF.

(For offisielle resultat syner vi til NSG sine resultatsider)

Dei 6 beste frå søndag f.h Magnus Grimeland 1 og 4 pl, Merethe Hellevik 2 pl, Linn Kristin Flaten 3 pl, Andor Bjørke 5 pl, Jan Myklebust 6 pl.

Dommar Jakob Gjerde (80) gjorde ein imponerande jobb i krevjande tilhøve for både folk og dyr.


Ei stor takk til grunneigarar, dugnadsfolk, saueeigarar, deltakarar, sponsorar, kioskansvarlege og mange andre hjelparar!   Utan dykk inga gjetarhundprøve!

Prøvehelg Gule 25-26 august


Nordmøre og Romsdal gjetarhundlag inviterte til prøvehelg på Gule den 25. og 26. august.

Laurdag 25. august klasse 2 og klasse 1, i den rekkefølga.Klasse 2 var ei av prøvene i Unghundcupen.


Resultat for klasse 1:

1.pl: Max og Kari Hånsnar 80p

2.pl: Jenny og Merethe Hellevik 79p

3.pl: Fly og Vignir Arnason 57p


Resultat for kl.2:

1pl: Ztrips og Halvor Tenden 76p

2.pl: Tii og Torstein Ytre 74p

3pl: Målli og Monika Kvernberg 69p


I Unghundcupen (klasse 2) var det Pixie og Karina Stråmyr som sanka flest poeng. Med Aiko og Martin K. Olsen på plassen etter.


Søndag 26. august klasse 3.

Dette var den fyrste av fem kvalifiseringsprøver til NM for deltakarar frå Møre og Romsdal.


Topp 3 i klasse 3:

1pl: Trixie og Halvor Tenden 96p

2.pl: Fern og Atle Arnesen 91p

3.pl: Rex og Jan Myklebust 90p


Innbyrdes i fylket(med tanke på NM-kvalik) vart dei 6 beste slik:

1. Fern og Atle

2. Rex og Jan

3 Mirk og Atle

4. Bennis og Merethe

5. Roxy og Nils

6. Frøya og Jan


Dommar for helga var Bjørn Berntsen.


Nordmøre og Romsdal Gjetarhundlag hadde stått på for at arrangementet skulle bli vellukka.

Kiosken var vel verdt eit besøk i seg sjølv, med grillmat, drikke og gode kaker.

Og den kvea som var hengsla og enkelt kunne forandrast i djupne var veldig snedig. 

 

Gule ligg rett ved Bud, rundt 40 min køyring frå Molde.

Der er rikeleg med overnattingsmuligheiter i nærleiken. Underteikna overnatta på Bud camping. Oppdaga at også andre gjeterhundvenner hadde gjort det same valet, så vi fekk ein fin laurdagskveld ilag.


Fiskerestauranten på Bud bydde på god mat, og med kystfortet rett ved fekk vi vere turistar i tillegg til prøvedeltakarar.


Takk for ei flott prøvehelg,kjem gjerne igjen!


Mvh Merethe

 

Påmeldingsavgift; kr 250,- for klasse 1 og klasse 2, kr 300,- for klasse 3

Betalast inn til laget sin konto  3930.03.90092, eller vipps til 509050, innan prøvestart.

Gjetarhundkurs 11-12 august i Syvde


Vestre Sunnmøre gjetarhundlag står som arrangør av eit instruktørkurs. No den 11. - og 12.8. i Syvde står siste bolken for tur.


I samband med dette treng instruktørelevane ekvipasjar å instruere. Vi kan ha maks 8 deltakarar, og helst på alle nivå. Deltakarane vert delt i to grupper, og ein vil såleis få tettare/ oftare oppfylgjing enn på eit ordinært gjetarhundkurs.


Kurset vert gratis.

Ta kontakt om du ynskjer å vere med.

Atle Arnesen tlf: 976 54 902

 

Andor Bjørke godkjent gjetarhund dommar

Andor Bjørke frå Velledalen har gjennomført dommarutdanning og vart godkjent dommar på Tynes 26.mai.


Gratulerer og lykke til med dommarkarrieren!


Møre og Romsdal har no 2 godkjente dommarar.I tillegg til nyutdanna Andor har Odd Bjarne Bjørdal vore dommar i fleire år.


Fylket har og ein dommaraspirant,Nils Edmund Stråmyr,  som har starta på utdanninga si i år.Gjetarhundkurs på Myrane 7-8 juli


Vestre Sunnmøre Gjetarhundlag ynskjer velkomen til gjetarhundkurs på Myrane (treningsbana til VSG) 7-8 juli.


Instruktør vert Ailen Skogeng.


Kurset er ope for hundar og førerar på alle nivå.


Påmelding til Anne Katrin Melle på tlf: 951 09 873


Kursavgift 1500 kr, betalast til VSG sin konto: 3909.30.51274.

 

Gjetarhundkurs i Velledalen 27-30 august


Indre Sunnmøre Gjetarhundlag inviterer medlemmane sine til gjetarhundkurs 27.-30.august.


Instruktør: Derek Scrimgeour.

Alle nivå.


Kursstad er Velledalen.


Påmelding til Susann Osnes tlf: 957 04 411


Pris pr. dag: 1000 kr.


Kurset er forbeholdt medlemmar i Indre Sunnmøre Gjetarhundlag.

NB: Påmeldinga til Norgesserien har opna


Link til påmelding finn du på NSG


Til Gjeterhundlag/nemnder

 

Link for påmelding for arrangørene av norgesserien ligger i dag ute på hjemmesiden til Norgesserien: www.nsg.no/norgesserien

Les nøye hvilke fylke som har påmelding når. Det er som vanlig delt i 3 runder med påmelding. Nå for arrangør, så for de som har søkt om norgesserie og til slutt alle. Det står under hver påmelding hvilket fylke det gjelder. Gi beskjed ut i deres fylke om påmelding slik at alle får det med seg.

 

Nord-Norgesserien åpner for påmelding den 17. august. På hjemmesiden.

 

Ta kontakt om det er spørsmål.

 

Med vennlig hilsen

Norsk Sau og Geit

 

Cathinka Kjelstrup

Rådgiver organisasjon/gjeterhund


ck@nsg.no

+47 416 77 608

www.nsg.no


Kolåstindprøva 2-3 juni


Vi startar med dommargjennomgang for klasse 2 klokka 8 imorgon, laurdag.

 

Så bygg vi om og køyrer nokre startar i klasse 3 - kanskje 9 ekvipasjar. Høgst truleg tek vi då ei lang pause, for så å starte på att på ettermiddagen ein gong.


For oss vert det spennande med kveldsprøve. Vi trur det vert ei positiv oppleving i fint kveldsver i foten av Kolåstinden.

 

Søndag er det ikkje noko som tilseier endringar på oppsett plan.

 

Vel møtt alle saman!


 

Då er det klart for ny Kolåstindprøve. Arealet er fint. Dyra går godt. Og også i år har vi påmelde ekvipasjar frå mest heile Sør-Noreg. Vi har enno plass til nokre startande til.


Laurdag den 2.6. startar vi kl. 10:00 med klasse 2. Så kjem klasse-3-hundane deretter.


Søndagen set vi i gang på same tid, og startar med klasse 1. Så klasse 3. Odd Bjarne Bjørdal dømmer prøvene.

 

Vi steller i stand eit varmtmåltid på arenaen begge dagane, og kaffikjelen vert også på plass.

 

Startavgifta er sett til kr. 300,- per startande. Avgifta må betalast inn på førehand til Vestre Sunnmøre gjetarhundlag, kto. 3909.30.51274.


Påmelding til philipp.schips@gmail.com eller 908 93 283.

Kvalifikasjonsopplegg  NM 2018

 

Uttaksprøver for NM 2018 er:

 

DP 26.8 Gule, NRG

LP 22.9 Haram ISG/MMG

LP 23.9 Haram ISG/MMG

FM 6.10 Ørsta (?) VSG

DP 7.10 Ørsta (?) VSG

 

Møre og Romsdal sitt kvalifikasjonsopplegg til Noregsmeisterskapet i bruk av gjetarhund 2018 finn du ved å 

trykkje her

 

 

 

Prøvehelg arrangert av ISG/MMG 26-27.mai


Indre Sunnmøre Gjetarhundlag og Midtre Møre Gjetarhundlag ynskjer velkomen til distriktsprøver siste helga i mai.


Dommarar for helga vert Magnus Grimeland/Andor Bjørke (dommaraspirant)


Laurdag 26.mai er det ISG som arrangerer distriktsprøve i klasse 3,1,2  på Tynes.

Dommargjennomgong kl 10.30.


Påmelding til Nils E. Stråmyr på tlf: 900 83 282


Startavgift Tynes 250 kr pr ekvipasje betalast til ISG sin konto:3910.25.58506.Søndag 27.mai er det MMG som arrangerar dp i klasse 3 og 1 på Opskar, Stette.

Merk at på Stette er det ikkje så mange sau tilgjengeleg, slik at vi må avgrense antal deltakarar her.

Dommargjennomgong kl 11.


Påmelding til Merethe Hellevik tlf: 995 60 762


Startavgift Stette 250 kr pr ekvipasje betalast til MMG sin konto:

3901.30.66225

Distriktsprøve Syvde 14 april


VSG har fått innspel om å arrangere ei gjetarhundprøve før lamminga er komen skikkeleg i gong og anna arbeid om våren set sperre for slik aktivitet. Det kan vi få til i Sørdalen i Syvde no laurdag 14. april.


Vi startar kl 10:00 med kl 1, så kl 2 og til slutt kl 3. Dersom det vert fleire påmelde enn vi kan handtere reint praktisk prioriterar vi kl 1 og 2 og set deltakaravgrensing på kl 3.

 

Startkontingenten er kr 250,- og må settast inn på laget sin konto før prøvestart.

Kontonr: 3909.30.51274


Sunniva Nupen tek mot påmelding, tlf. 930 37 343, sunnivann@gmail.comEit knippe årsmøtedeltakarar 10.2.2018

Årsmøte i MRGL 10.februar


Årsmøtet til Møre og Romsdal Gjetarhundlag fann stad laurdag 10.februar kl 14 på Systra kafe, Sjøholt. Under finn de:


Innkalling til årsmøtet


Årsmelding for 2017


Innstilling frå valnemnda


Revidert reglement for NM


Budsjett 2018


Rekneskap 2017


Årsmøtereferat 10.02.2018


Aktivitetsplan MRGL 2018


MRGL sitt styre i 2018 har konstituert seg slik:


Leiar: Merethe Hellevik (MMG)

vara: Thomas Akslen


Nestleiar: Ottar Ringstad (VSG)

vara: Sunniva N. Nupen


Skrivar: Nils E. Stråmyr (ISG)

vara: Andor Bjørke


Kasserar: Maren-Ann H. Løvold (NRG)

vara: Jostein Røyset

Kursrapport frå aktivitetshelga på Lepsøya 20.-21.jan


Møre og Romsdal Gjeterhundlag inviterte til aktivitetshelg på Lepsøya den 20-21 januar. Formålet var å ha eit felles arrangement for alle dei fire lokallaga, der ein kunne møtest for å trene og ha det kjekt saman. Det vart sett ei maks-grense på 20 deltakarar, og helga blei fullteikna. Dei fem instruktørane Andor Bjørke, Susann Osnes, Bente Bonsaksen, Merethe Hellevik og Nils Stråmyr stilte opp på dugnadsbasis, og delte viljug av kunnskapane sine om gjetarhundtrening. Deltakarane blei delt inn i grupper, etter antatt dugleik- eller mogningsnivå til ekvipasjane, og det vart trena godt gjennom heile helga. Sauene var trent på hund på førehand, noko som er viktig for å få i stand trygge og gode treningsøkter. Det var mange godord å høyre om instrueringa, og om treningsopplegget i det heile.

 

Det sosiale skulle vere ein viktig del av denne samlinga. Derfor var det lagt opp til ei romsleg lunsjpause, med felles grilling og mathygge. Praten gjekk livleg rundt grillen og på rasteplass-borda rett ved, så det virka som om også denne delen av samlinga var ein suksess. Nokre av deltakarane hadde lang reiseveg, og overnatta på øya. Her var det fleire variantar. Det var lagt til rette for overnatting på stabburet på prestegarden for den som ville det, eit tilbod som enkelte nytta seg av. Andre hadde med seg campingvogn eller bobil, og dei aller friskaste overnatta i telt nede ved fjøresteinane. Men uansett variant virka det som om alle hadde kosa seg godt.

 

Same kor godt ein førebur ei slik helg, så er veret noko ein ikkje rår over. Og det å legge opp til ei gjetarhund-helg i januar er uansett ein risikosport. Men lukka stend den kjekke bi, heiter det, og vergudane var verkeleg på vår side denne helga. Klart og fint vinterver, på turre og fine markar, det gjeng nesten ikkje an å få finare forhold midtvinters. Så når ein får halde på med det kjekkaste ein veit saman med trivelege folk under fine forhold, og med eit godverspanorama av fjord og fjell i bakgrunnen, så kan ein ikkje anna enn smile frå øyre til øyre heile den lange køyreturen heim, og langt ut i neste veke. Tusen takk til gjetarhundlaget, til instruktørane, til Merethe som heldt gard og sau og stod for mykje av organiseringa, og til alle dei kjekke deltakarane. Dette var ei super helg, og det må vere lov å ynskje seg at det kan bli ein årviss tradisjon.


Helsing ein nøgd kursdeltakar


Pris pr.dag: 400 kr. Betalast til MRGL sin konto: 3910.40.31815 Astrid og Bella i aksjon på Lepsøya