Siste oppdateringar:

 

-11.02 Heim (NB: ny adresse for årsmøte MRGL)


-12.02 Heim (Gjetarhundkurs i Skorgen 28-29 mars)


11.02 Heim (Vinner av Unghundcupen 2019)


11.02 Heim (Gjetarhundkurs ISG)


-28.01.20 Heim (Innkalling til årsmøte i MRGL)


-28.02 Heim (Konstruktivt møte mellom faglaga)


-03.12 Organisering (styremøtereferat 20.11)


-01.04 Heim (Korleis knytte NSG-medlemskap til NKK)

 

-21.01 Heim (Bruksprov)

 

-Lokallaga (under Organisering er der ei fane som heiter Lokallaga,der finn du litt informasjon om dei fire lokallaga våre)

 

Vi vil gjerne ha inn nytt frå gjetarhundfronten: brukar du hunden i praktisk arbeid, heime eller på fjellet, ta eit bilete og skriv nokre ord. Send og inn frå trening, kurs og prøver.

Adressa er: redaksjonen@mrgl.no

 

Skjer det nåkke???

Unghundserien 2019


MRGL har,i tillegg til å kåre beste unghund på Fylkesmeisterskapet, ein årleg cup som går over 4 distriktsprøver i klasse 2, kalla Unghundcupen.


Reglar for Unghundcupen finn du ved å trykkje her..


Desse distriktsprøvene inngår i Unghundcupen 2019 (alle i kl.2):


Tynes, Sykkylven 25.mai (ISG

Opskar, Stette 26.mai (MMG)

Kolåstindprøva 2.juni (VSG)

Gule, Bud 25.august (NRG)Gratulerer til Karina Stråmyr og Strawmoor Pixie     Vinnar av Unghundcupen 2018

Gratulerer til Nils E. Stråmyr og Billy

Vinnar av Unghundcupen 2017

Gratulerer til Brian Nielsen og Glen

Vinnar av Unghundcupen 2016

Gratulerer til Sweet og Joakim Engdal

Vinnar av Unghundcupen 2015

Innkalling til årsmøte i MRGL NB:ny adresse!


Velkomen til årsmøte i Møre og Romsdal Gjetarhundlag laurdag 15.februar klokka 13 i lokala til restaurant Rød Bare Blå, (gamle Hotell Molde) storgata 19 i Molde. Gangavstand ca 200 m frå Alexandra.


Innkalling og sakliste finn du her


Årsmelding MRGL 2019


Valnemnda si innstilling


Rekneskap 2019

 

F.v Nils. Stråmyr, Ingrid Iversen, Anne Katrin Melle, Sara Larsson, Merethe Hellevik (alle frå MRGL), Ronald Slemmen og Stig Even Kvernberg (begge frå MRSG)

Konstruktivt møte mellom faglaga


Laurdag 11.januar på Systra kafe, Sjøholt, hadde styret i Møre og Romsdal Gjetarhundlag møte med Møre og Romsdal sau og geit. 


Frå MRSG møtte leiar Ronald Slemmen og styremedlem Stig Even Kvernberg (gjetarhundkontakt).


Saker som vart diskutert var mellom anna: 


-Rollefordeling/kommunikasjon

-Om leiar i MRGL skal møte fast på styremøta til MRSG, og/eller ha fast plass i styret.

-Kontaktperson innmelding av gjetarhundprøver, styret i MRGL ynskjer fri innmelding.

-Økonomi i MRGL, Laget bør ha eigarskap til kontoen sin.


Dei siste åra har årsmøtet til MRGL vorte halde på Sjøholt. Frå Møre og Romsdal Sau og Geit kom det forespurnad om det var mulig å halde årsmøtet vårt i MRGL på same stad og tid som MRSG har sitt årsmøte. Dette for å kunne møtast sosialt og bli betre kjent.
Dette meinte styret i MRGL var eit godt forslag, og vedtok at årsmøte i år vert helde i Molde same helga som årsmøte til MRSG.


Vinner av Unghundcupen 2019: Anne Katrin og Sansa

Gratulerer til Anne Katrin Melle og Sansa, som vann Unghundcupen 2019


Gjetarhundkurs ISG  feb./mars 2020


Velkommen til kurs i Velledalen i regi av Indre Sunnmøre gjeterhundlag følgende datoer:


17.02 Mandag 16.30 – 20.00


04.03 Onsdag


08.03 Søndag 12-16


11.03 Onsdag


26.03 Onsdag


Kurset er for alle nivå.  Max 8 pers. Pris per dag 500kr og helg 1000kr betales inn før kursstart til kto 3910 25 58506.

Påmelding til Susann 95 70 44 11.

Gjetarhundkurs i Skorgen 28-29 Mars.


Midtre Møre Gjetarhundlag inviterer til unghund/nybegynner kurs av gjetarhund 28-29 Mars. Kurset blir i Skorgen (mellom Tresfjord og Vestnes)


Instruktør: Ole Martin Nymoen


Pris: 1200kr. Belastes til MMG sin konto: 3901.30.66225


Påmelding til Ingrid tlf: 926 97 320


Kurset vert arrangert i samarbeid med studieforbundet næring og samfunn
Velkomen til kurs!

Bruksprov


Styret i MRGL tek oppatt praksisen med at ekvipasjer kan bestille laminerte bruksprov.


Bestill bruksprov no, kjekt å ha med f.eks på fjellet når du brukar hunden i arbeid.


Pris pr.bruksprov 250 kr. (faktura vert sendt ilag med kortet)


Vil du bestille bruksprov, send ein e-post til: post@mrgl.no


Hugs å oppgi namn på førar,adresse, registreringsnummer og namn på hunden, stad og dato der godkjent prøve vart oppnådd (minimum 60 poeng).


Korleis knytte NSG-medlemskapet ditt til NKK


MRGL har fått spørsmål om korleis ein skal knytte medlemskapet sitt i Norsk sau og geit til NKK


På www.nsg.no kan du finne svar på ymse spørsmål om NSG/NKK samarbeidet og i tillegg er det enkelt å registrere NSG-medlemskapet sitt til NKK derifrå.


Link til NSG-sida: 

 

http://www.nsg.no/nkk-samarbeid/category2893.html
Copyright © All Rights Reserved