FM 10.10/DP 11.10


Midtre Møre Gjetarhundlag ynskjer velkomen til fylkesmeisterskap laurdag 10.oktober, og til distriktsprøve sundag 11.oktober, adresse: Gjelsteinvegen 299, frå Fiksdal mot Rekdal.


Dommar for helga er Bjørn-Ola Vaagaasarøygaard.

 

FM start kl 9.30.

Dei 6 beste frå innleiande runde går vidare til finale med dobbelthent og sortering. 

Startkontingent FM: 350,-


Distriktsprøve sundag 11. okt. klasse 3, 2, 1 - Start kl.3 klokka 10

Startkontingent DP: 300,-


Startlister:

 - DP Søndag kl 3

 - DP Søndag kl 1


Betaling til MMG sin kontonr: 3901.30.66225.


Påmelding til:

Terje Hurlen tlf: 995 479 30 (sms)  Hugs frist for påmelding 8.10.


Ingen matservering, ta med niste.


Hugs smittevernreglane.


Velkomen!

 

Uttak til NM 2020


Følgende er vedtatt når det gjeld uttak til Norgesmesterskap i Gjeterhund 2020:


- Landsprøvehelg 29-30.08 Follestaddalen (2 prøver)

- Valgfrie landsprøver (dei 2 beste landsprøve resultata i tida før NM)

- Fylkesmeisterskap i Fiksdalen (1 prøve)

- Distriktsprøve i Fiksdalen (1 prøve)


Dette er tilsaman 6 prøver, der dei 3 beste resultata danner grunnlaget i poengutregninga til uttaket til NM i gjeterhund 2020.


Poengskalaen til Norgesserien skal nyttes for alle prøvene i uttaket. (Innbyrdes plassering fra FM og DP Fiksdalen, og sanka poeng ellers fra Norgesserien)


Her er endelige poengsummer i uttaket til NM 2020 (Merk, et lite forbehold - ikke  endelig kontrollert)

DP Stette 5 september


Midtre Møre Gjetarhundlag ynskjer velkomen til distriktsprøve i klasse 1 og 2 laurdag 5 september kl.11 på Opskar, Stette. Klasse 2 inngår i Unghundcupen.


Dommar er Andor Bjørke.


Dersom få påmelde vert det køyrt doble prøver.


Påmelding til Terje Hurlen på sms: 995 47 930.  Hugs namn på førar, namn og reg.nr på hunden.

 

Startkontingent 250 kr betalast til MMG sin konto: 3901 30 66225


Velkomne til gjetarhundprøve og hugs smittevernreglane!

Landsprøve Follestaddalen

29 - 30 august


Velkommen til Landsprøve i Follestaddalen i Møre & Romsdal.


Follestaddalen ei bygd i Ørsta kommune, og stedet hvor prøven skal holdes er et flott område som ligger i nærheten til Øyasætra.


Bildet viser prøveområdet (trykk her for større bilde.


Kartkoordinater, trykk her..


Overnatting:

Havila Hotell Ivar Aasen:

700 45 100


Orsta Hostel:

996 27 948


Ørsta Camping:

70 06 64 77


Hjørundfjord Camping:

700 40 016.


Brudevoll Gard:

700 69 906 - 970 39 745


Dommer: Jo Agnar Hansen


Kontaktperson:

Knut Jørgen Oseberg:

Email:knut.oseberg@tussa.com

Telefon: 951 52 585


Husk Covid 19 smittevernsreglene


Det blir INGEN matservering.


Referat frå styremøte MRGL den 30.04.2020


Referat fra styremøte den 30.04.2020 er lagt ut og lagt under:


Organisering / Referater og dokumentReferat frå styremøte MRGL den 14.03.2020


Referat fra styremøte den 14.03.2020 er lagt ut og lagt under:


Organisering / Referater og dokument

Info fra Årsmøtet MRGL 2020


All informasjon fra årsmøtet til MRGL er lagt ut under menyvalget - Organisering / Referater og dokument

F.v Nils. Stråmyr, Ingrid Iversen, Anne Katrin Melle, Sara Larsson, Merethe Hellevik (alle frå MRGL), Ronald Slemmen og Stig Even Kvernberg (begge frå MRSG)

Konstruktivt møte mellom faglaga


Laurdag 11.januar på Systra kafe, Sjøholt, hadde styret i Møre og Romsdal Gjetarhundlag møte med Møre og Romsdal sau og geit. 


Frå MRSG møtte leiar Ronald Slemmen og styremedlem Stig Even Kvernberg (gjetarhundkontakt).


Saker som vart diskutert var mellom anna: 


-Rollefordeling/kommunikasjon

-Om leiar i MRGL skal møte fast på styremøta til MRSG, og/eller ha fast plass i styret.

-Kontaktperson innmelding av gjetarhundprøver, styret i MRGL ynskjer fri innmelding.

-Økonomi i MRGL, Laget bør ha eigarskap til kontoen sin.


Dei siste åra har årsmøtet til MRGL vorte halde på Sjøholt. Frå Møre og Romsdal Sau og Geit kom det forespurnad om det var mulig å halde årsmøtet vårt i MRGL på same stad og tid som MRSG har sitt årsmøte. Dette for å kunne møtast sosialt og bli betre kjent.
Dette meinte styret i MRGL var eit godt forslag, og vedtok at årsmøte i år vert helde i Molde same helga som årsmøte til MRSG.


Gjeterhundkurs Sula 31.okt-1.nov

I helgen den 31- 01 november ønsker Midtre Møre Gjeterhundlag velkommen til kurs på Eikrem i Sula kommune. Kurset passer både til de som konkurrerer aktivt og til nybegynnere. Kurset holdes på et stort område med godt hundevante sauer.


Kursholdere vil være Asbjørn Molvær og Egil Syversbråten. De har begge lang erfaring med trening av hund, og har konkurrert aktivt på høyt nivå. Det er plass til 8-10 deltakere.


Kurspris 1200 kr, betales til MMG sin konto: 3901.30.66225 før kursstart.


Påmelding til Sandra Pedersen tlf: 98109859.


Smittervernsregler må holdes av alle deltakere.


Ta med deg stol, varme klær til fører (og muligens hund), og lunsj.


Velkommen på kurs!

Gjeterhundprøve i Sørdalen 23.08.2020 


Det arrangeres gjeterhundprøve

Kl 1 og 2 i Sørdalen 23/8.

 

Det blir mulighet til å gå to klasse 1 prøver og ei klasse 2 prøve.


250 kr per start/ekvipasje til

Vestre Sunnmøre Gjetarhundlag sin konto: 3909 30 51274

 

På melding til Sara Larsson på tlf 48259605.

 

Start kl 10 - Dommer A. Bjørke


Det blir ingen matservering og husk smittevernreglene, les her


Midt-Norge Gjeterhundlag


Midt-Norge Gjeterhundlag ønsker å presisere at det som ligger i referatet fra årsmøtet til MRGL ikke ble helt korrekt. Navnet på den som informerte om oppstarten av fylkets femte Gjeterhundlag var Bjørn Helge Smiseth og ikke Kåre Langseth. Han møtte sammen med Gerd Eva Slettvåg. Navnet er også nå presisert, og laget heter: Midt Norge Gjeterhundlag (MNG)


MRGL ønsker det nye laget velkommen og ser frem til neste årsmøte hvor de skal inkluderes sammen med de andre lokallagene.


Gerd Eva melder ellers om stor aktivitet på det nye treningsområdet med fine forhold og ny parkeringsområde.


De har sålangt hatt ett kurs med Phillip Schips og Ronny Ove Smedsmo som var en kjempesuksess med masse gode inntrykk og kjekt sosialt samvær.


Redaksjonen synes det kjekt å høre at det og spirer og gror utover i denne delen av fylket!

Gjetarhundkurs på Opskar, Stette

15 - 16 august


I helga har vi hatt eit lærerikt og kjekt kurs på Stette, med Sara Nilsen som instruktør. Veldig kjekt å sjå så stor framgong i dei ulike ekvipasjane. Det har vore mykje fokus på å få fin flyt, og å motivere til forståelse og sjølvstendigheit i arbeidet. No er hovudet til både hundar og førarar fylt med ny kunnskap, fleire verktøy og ein god dose motivasjon for haustens prøve


Kurspris 1200 kr, betalast til MMG sin konto: 3901.30.66225 innan kursstart.

Aktivitetshelgen i Saurdalen på Syvde er utsatt på ubestemt tid


Aktivitetshelgen som har vore arrangert i regi av MRGL dei siste årene er utsatt på ubestemt tid. 


Styret i MRGL vil kome tilbake med informasjon om det blir eit liknande arrangement på hausten 2020.

Bruksprov


Styret i MRGL tek oppatt praksisen med at ekvipasjer kan bestille laminerte bruksprov.


Bestill bruksprov no, kjekt å ha med f.eks på fjellet når du brukar hunden i arbeid.


Pris pr.bruksprov 250 kr. (faktura vert sendt ilag med kortet)


Vil du bestille bruksprov, send ein e-post til: post@mrgl.no


Hugs å oppgi namn på førar,adresse, registreringsnummer og namn på hunden, stad og dato der godkjent prøve vart oppnådd (minimum 60 poeng).


Korleis knytte NSG-medlemskapet ditt til NKK


MRGL har fått spørsmål om korleis ein skal knytte medlemskapet sitt i Norsk sau og geit til NKK


På www.nsg.no kan du finne svar på ymse spørsmål om NSG/NKK samarbeidet og i tillegg er det enkelt å registrere NSG-medlemskapet sitt til NKK derifrå.


Link til NSG-sida: 

 

http://www.nsg.no/nkk-samarbeid/category2893.htmlSiste oppdateringar:

 

-23.12 Styremøtereferat 17.12.2020


-12.10 Gjeterhundkurs Sula 31.okt-1.nov


-10.10 Oppd. uttak NM 2020


-08.10 Startlister FM/DP (10/11-10)


-07.10 Uttak NM 2020


-27.09 FM 10.10/DP 11.10 


-23.08 Gjeterhundprøve i Sørdalen


-08.08 DP Stette 5 september


-16.08 Gjetarhundkurs på Opskar, Stette 15.-16.aug


-15.03 (Organisering/referater og dokumenter) Referat fra styremøte den 14.03.2020 er lagt ut.


- 11.02 Heim (Info fra Årsmøtet til MRGL er lagt ut)


-28.01 Heim (Innkalling til årsmøte i MRGL)


-28.02 Heim (Konstruktivt møte mellom faglaga)


-01.04 Heim (Korleis knytte NSG-medlemskap til NKK)

 

-Lokallaga (under Organisering er der ei fane som heiter Lokallaga,der finn du litt informasjon om dei fire lokallaga våre)

 

Vi vil gjerne ha inn nytt frå gjetarhundfronten. Send in materiale om du brukar hunden i praktisk arbeid, heime eller på fjellet, ta bilete og skriv nokre ord.


Send og inn frå trening, kurs og prøver.


Adressa er: redaksjonen@mrgl.no


Unghundcupen 2020


I tillegg til å kåre beste unghund på Fylkesmeisterskapet, har MRGL ein årleg cup som går over 4 distriktsprøver i klasse 2, kalla "Unghundcupen".


Reglar for Unghundcupen finn du ved å trykkje her..


Desse distriktsprøvene inngår i Unghundcupen 2020 (alle i kl.2):


Saurdalen 28.03 (VSG) Koronautsett

Tynes 30.05 (ISG) Koronautsett

Stette 05.09 (MMG)

Ukjent? (NRG)

Vinner av Unghundcupen 2019: Anne Katrin og Sansa

Gratulerer til Anne Katrin Melle og Sansa, som vann Unghundcupen 2019

Gratulerer til Karina Stråmyr og Strawmoor Pixie

     Vinnar av Unghundcupen 2018

Gratulerer til Nils E. Stråmyr og Billy

Vinnar av Unghundcupen 2017

Gratulerer til Brian Nielsen og Glen

Vinnar av Unghundcupen 2016

Gratulerer til Sweet og Joakim Engdal

Vinnar av Unghundcupen 2015

Copyright © All Rights Reserved