Referat frå styremøte MRGL den 30.04.2020


Referat fra styremøte den 30.04.2020 er lagt ut og lagt under:


Organisering / Referater og dokumentReferat frå styremøte MRGL den 14.03.2020


Referat fra styremøte den 14.03.2020 er lagt ut og lagt under:


Organisering / Referater og dokument

Info fra Årsmøtet MRGL 2020


All informasjon fra årsmøtet til MRGL er lagt ut under menyvalget - Organisering / Referater og dokument

F.v Nils. Stråmyr, Ingrid Iversen, Anne Katrin Melle, Sara Larsson, Merethe Hellevik (alle frå MRGL), Ronald Slemmen og Stig Even Kvernberg (begge frå MRSG)

Konstruktivt møte mellom faglaga


Laurdag 11.januar på Systra kafe, Sjøholt, hadde styret i Møre og Romsdal Gjetarhundlag møte med Møre og Romsdal sau og geit. 


Frå MRSG møtte leiar Ronald Slemmen og styremedlem Stig Even Kvernberg (gjetarhundkontakt).


Saker som vart diskutert var mellom anna: 


-Rollefordeling/kommunikasjon

-Om leiar i MRGL skal møte fast på styremøta til MRSG, og/eller ha fast plass i styret.

-Kontaktperson innmelding av gjetarhundprøver, styret i MRGL ynskjer fri innmelding.

-Økonomi i MRGL, Laget bør ha eigarskap til kontoen sin.


Dei siste åra har årsmøtet til MRGL vorte halde på Sjøholt. Frå Møre og Romsdal Sau og Geit kom det forespurnad om det var mulig å halde årsmøtet vårt i MRGL på same stad og tid som MRSG har sitt årsmøte. Dette for å kunne møtast sosialt og bli betre kjent.
Dette meinte styret i MRGL var eit godt forslag, og vedtok at årsmøte i år vert helde i Molde same helga som årsmøte til MRSG.


Aktivitetshelgen i Saurdalen på Syvde er utsatt på ubestemt tid


Aktivitetshelgen som har vore arrangert i regi av MRGL dei siste årene er utsatt på ubestemt tid. 


Styret i MRGL vil kome tilbake med informasjon om det blir eit liknande arrangement på hausten 2020.

Gjetarhundkurs i Skorgen 28-29 Mars.


Midtre Møre Gjetarhundlag inviterer til unghund/nybegynner kurs av gjetarhund 28-29 Mars. Kurset blir i Skorgen (mellom Tresfjord og Vestnes)


Instruktør: Ole Martin Nymoen


Pris: 1200kr. Belastes til MMG sin konto: 3901.30.66225


Påmelding til Ingrid tlf: 926 97 320


Kurset vert arrangert i samarbeid med studieforbundet næring og samfunn


Velkomen til kurs!

Bruksprov


Styret i MRGL tek oppatt praksisen med at ekvipasjer kan bestille laminerte bruksprov.


Bestill bruksprov no, kjekt å ha med f.eks på fjellet når du brukar hunden i arbeid.


Pris pr.bruksprov 250 kr. (faktura vert sendt ilag med kortet)


Vil du bestille bruksprov, send ein e-post til: post@mrgl.no


Hugs å oppgi namn på førar,adresse, registreringsnummer og namn på hunden, stad og dato der godkjent prøve vart oppnådd (minimum 60 poeng).


Korleis knytte NSG-medlemskapet ditt til NKK


MRGL har fått spørsmål om korleis ein skal knytte medlemskapet sitt i Norsk sau og geit til NKK


På www.nsg.no kan du finne svar på ymse spørsmål om NSG/NKK samarbeidet og i tillegg er det enkelt å registrere NSG-medlemskapet sitt til NKK derifrå.


Link til NSG-sida: 

 

http://www.nsg.no/nkk-samarbeid/category2893.htmlSiste oppdateringar:

 

- 15.06.2020 Aktivitetshelgen i Saurdalen er utsatt på ubestemt tid.


- 30.03 Referat styremøte (LP M&R 2020 er avlyst grunna covid 19)


-15.03 (Organisering/referater og dokumenter) Referat fra styremøte den 14.03.2020 er lagt ut.


- 11.02 Heim (Info fra Årsmøtet til MRGL er lagt ut)


-12.02 Heim (Gjetarhundkurs i Skorgen 28-29 mars)


11.02 Heim (Vinner av Unghundcupen 2019)


11.02 Heim (Gjetarhundkurs ISG)


-28.01.20 Heim (Innkalling til årsmøte i MRGL)


-28.02 Heim (Konstruktivt møte mellom faglaga)


-03.12 Organisering (styremøtereferat 20.11)


-01.04 Heim (Korleis knytte NSG-medlemskap til NKK)

 

-Lokallaga (under Organisering er der ei fane som heiter Lokallaga,der finn du litt informasjon om dei fire lokallaga våre)

 

Vi vil gjerne ha inn nytt frå gjetarhundfronten. Send in materiale om du brukar hunden i praktisk arbeid, heime eller på fjellet, ta bilete og skriv nokre ord.


Send og inn frå trening, kurs og prøver.


Adressa er: redaksjonen@mrgl.no

 

Unghundcupen 2020


I tillegg til å kåre beste unghund på Fylkesmeisterskapet, har MRGL ein årleg cup som går over 4 distriktsprøver i klasse 2, kalla "Unghundcupen".


Reglar for Unghundcupen finn du ved å trykkje her..


Desse distriktsprøvene inngår i Unghundcupen 2020 (alle i kl.2):


Saurdalen 28.03 (VSG)

Tynes 30.05 (ISG)

Stette? (MMG)

Ukjent? (NRG)

Vinner av Unghundcupen 2019: Anne Katrin og Sansa

Gratulerer til Anne Katrin Melle og Sansa, som vann Unghundcupen 2019

Gratulerer til Karina Stråmyr og Strawmoor Pixie

     Vinnar av Unghundcupen 2018

Gratulerer til Nils E. Stråmyr og Billy

Vinnar av Unghundcupen 2017

Gratulerer til Brian Nielsen og Glen

Vinnar av Unghundcupen 2016

Gratulerer til Sweet og Joakim Engdal

Vinnar av Unghundcupen 2015

Copyright © All Rights Reserved