MRGL - Aktivitetskalender 2019

Nedanfor finn du ei oversikt over planlagte prøver og kurs i fylket i 2020. Disse legges til etterkvart som vi i redaksjonen får informasjon frå lokallaga.


Kalender over alle prøvene i landet 2020 finn du ved å trykkje her. Her finn ein f.eks linker direkte til dei ulike arrangementa, både nasjonale og regionale prøver i NSG sin regi. (f.eks NM, LP og DP - VM, EM og Nordisk

Prøver 2020 - Møre & Romsdal

Type:

Klasse:

Sted:

Dato:

Kontaktperson:

Distriksprøve

1 og 2

Saurdalen

Avlyst

Sara Larsson:

482 59 605

Distriktsprøve

1, 2 og 3

Tynes

Avlyst

Nils E. Stråmyr:

900 83 282

Distriktsprøve

1, 2 og 3

Kjellbotn, Skorgen

Avlyst

Landsprøve

NM-kval

3

Follestaddalen

29-30.08.2020

Knut J. Oseberg:

951 52 585

Distriksprøve


NRG

Sommer/haust?

 Distriktsprøve 

kl.2 Unghundcupen

1 og 2

Stette

5.september

Terje Hurlen: 

995 47 930

Fylkesmesterkap

NM-kval

3 (m/finale)

Fiksdalen

10.10.2020

Terje Hurlen:

995 47 930

Distriktsprøve

NM-kval

1,2,3

Fiksdalen

11.10.2020

Terje Hurlen:

995 47 930
Kurs 2020 - Møre & Romsdal

Type:

Sted:

Dato:

Instruktør:

Kontaktperson:

Alle nivå

Velledalen (ISG)

Febr/Mars 2020

Andor Bjørke

Susann Osnes 95704411

Alle nivå

Skorgen (MMG)

Våren 2020

Ole Martin Nymoen

Ingrid Iversen: 92697320

Alle nivå

Vanylven

Mars 2020

Aled Owen

Sara Larsson:

48259605

Alle nivå

Saurdalen (VSG)

Avlyst

Sara Larsson og Knut J. Oseberg

Sara Larsson:

48259605

Alle nivå

Stette (MMG)

15-16.08.2020

Sara Nilsen

Ingrid Iversen: 92697320

Alle nivå

Fursetfjellet (NRG)

Sommer 2020

?

?

Alle nivå

Velledalen (ISG)

Avlyst

Derek Scrimgeour

Susann Osnes 95704411

Alle nivå

VSG

Haust 2020

?

?Samlinger 2020 - Møre & Romsdal

Type:

Sted:

Dato:

Instruktører:

Kontaktperson:

Sommersamling


Avlyst

Sara Larsson: 48259605

Trening


Informasjon om treningsfelta i fylket:

 

  ____________________________


 

Nordmøre & Romsdal

Gjeterhundlag [NRG]

 

Fursetfjellet treningsbane er åpen for bruk av gjeterhund i perioden juni til og med september måned.

Treningstid:

??????? 17.00 - 21.00

(fortrinnsvis unghund)


??????? 17.00 - 21.00

(viderekomne/prøvetrening)


Kontaktperson:

Alvin Harstad tlf: 412 40 285


For meir informasjon sjå  på laget si facebook-side:Nordmøre og Romsdal Gjetarhundlag


Lagets e-post for påmelding er: nrgjetarhund@gmail.com

 

____________________________

 


Indre Sunnmøre

Gjeterhundlag [ISG]

 

Treninger på Tynes kun etter nærare avtaler. Instruktører frå ISG skal være tilstades. ISG har i dag 4 godkjente instruktører.

 

For Tynes, ring til:


Susann Osnes 95704411


for nærare informasjon.

Facebook-side:

Indre Sunnmøre   Gjeterhundlag


____________________________

 

Midtre Møre

Gjeterhundlag [MMG]

Midtre Møre har normalt trenings-kveldar for gjetarhund på Stette tirsdagar frå 24.05 og ut september. Laget har ein som kan hjelpe til med treninga til stades.Treningsreglar og vaktliste med navn og telefonnummer er oppsett. Vil nokon trene andre dagar må det avtalast med ein av dei som er oppsett på vaktlista.


Kontaktperson Anne Iversen tlf: 976 81 902 


Facebook-side: Midtre Møre Gjeterhundlag


____________________________

 

Vestre Sunnmøre

Gjeterhundlag [VSG]

VSG har eit flott treningsområde i Myrane (Follestaddalen). Ikkje faste treningsdagar, men det vert opplyst om treningar på VSG si facebookside nokre dagar i førevegen. 

Anne Katrin Melle kan kontaktast ved spørsmål om trening, tlf: 951 09 837 


Facebook-side:

Vestre Sunnmøre Gjetarhundlag____________________________

 

MidtNorge

Gjeterhundlag [MNG]

MNG har treninger...

 

Copyright © All Rights Reserved