Copyright © All Rights Reserved

Ny gjeterstav?

Gjetarstav til sesongen?  Desse kjem i mange former og uføringar, men denne må vere høgt oppe på "må ha" lista!

Om du er interessert kan du sjå meir her!

Bildegalleri


MRGL har samla saman bilete og videoer frå tida

etter skiping, i byrjinga av 2009.Link: Bilder.mrgl.no Send gjerne inn både bilder og videoer som blir tekne rundt om frå

ymse gjeterhundaktiviter til redaksjonen@mrgl.no