Trening


Informasjon om treningsfelta i fylket:

 

_________________________________


 

Nordmøre & Romsdal

Gjeterhundlag [NRG]

 

Fursetfjellet treningsbane er åpen for bruk av gjeterhund i perioden juni til og med september måned.

Treningstid:

Tirsdag 17.00 - 21.00

(fortrinnsvis unghund)


Torsdag 17.00 - 21.00

(viderekomne/prøvetrening)


Kontaktperson: Jostein Røyset tlf: 971 49 021 


For meir informasjon sjå  på laget si facebook-side:Nordmøre og Romsdal Gjetarhundlag


Lagets e-post for påmelding etc.er: nrgjetarhund@gmail.com

 

_________________________________

 


Indre Sunnmøre

Gjeterhundlag [ISG]

 

Treninger på Tynes kvar måndag frå 18 og utover. Instruktører frå ISG er  normalt tilstades, etter bestemt turnus. ISG har i dag 4 godkjente instruktører.

 

Tynes:

Ring enten til:

  • Susann Osnes 95704411
  • Bente Bonsaksen 91623265

for nærare informasjon.

Facebook-side:

Indre Sunnmøre   Gjeterhundlag

_________________________________

 

Midtre Møre

Gjeterhundlag [MMG]

Midtre Møre har normalt trenings-kveldar for gjetarhund på Stette tirsdagar frå 24.05 og ut september. Laget har ein som kan hjelpe til med treninga til stades.Treningsreglar og vaktliste med navn og telefonnummer er oppsett. Vil nokon trene andre dagar må det avtalast med ein av dei som er oppsett på vaktlista.

Kontaktperson Anne Iversen tlf: 976 81 902 


Facebook-side: Midtre Møre Gjeterhundlag

_________________________________

 

Vestre Sunnmøre

Gjeterhundlag [VSG]

VSG har eit flott treningsområde i Myrane (Follestaddalen). Ikkje faste treningsdagar, men det vert opplyst om treningar på VSG si facebookside nokre dagar i førevegen. 

Anne Katrin Melle kan kontaktast ved spørsmål om trening, tlfnr: 951 09 837 


Facebook-side:

Vestre Sunnmøre Gjetarhundlag

 

Copyright © All Rights Reserved