MRGL - Aktivitetskalender 2019

Nedanfor finn du etterkvart ei oversikt over planlagte prøver og kurs i fylket i 2019.


Kalender over alle prøvene i landet 2019 finn du ved å trykkje her


Her finn ein f.eks linker direkte til dei ulike arrangementa, både nasjonale og regionale prøver i NSG sin regi. (f.eks NM, LP og DP - VM, EM og Nordisk)

PRØVER I MØRE OG ROMSDAL 2019

Type

Klasse

Dato

Stad

Kontaktperson

Distriktsprøve ISG

(kl.2 inngår i Unghundcupen)

1,2,3

25.05

Tynes, Sykkylven

Nils E.Stråmyr

tlf: 900 83 282

Distriktsprøve MMG

(kl.2 inngår i Unghundcupen)


2,3

26.05


Opskar,Stette


Merethe Hellevik

tlf: 995 60 762

Distriktsprøve VSG

(kl.3 inngår i NM-kval)

3,1

01.06

Follestaddalen

Anne Katrin Melle 

tlf:951 09 837

Distriktsprøve VSG

(kl.2.inngår i unghundcupen)

2,3

02.06

Follestaddalen

Anne Katrin Melle 

tlf: 951 09 837

Distriktsprøve NRG

1,2

15.06

Fursetfjellet

Eldar Myklebust

tlf: 988 15 436

Distriktsprøve NRG

1,2

16.06

Fursetfjellet

Eldar Myklebust

tlf: 988 15 436

Fylkesmeisterskap

m/finale ISG (inngår i NM-kval)

3

29.06


Sykkylven


Nils E. Stråmyr 

tlf: 900 83 282

Distriktsprøve ISG

(kl.3 inngår i NM-kval)


3,2,1

30.06

Sykkylven

Nils E. Stråmyr

tlf: 900 83 282

Distriktsprøve Aure sau og geit

1

28.07

Aure

Wenche Hjelanes

tlf: 456 93 159

Distriktsprøve NRG

(inngår i NM-kval)

3

24.08

Gule, Bud

Jostein Røyset

tlf: 971 49 021

Distriktsprøve NRG

(kl.2 inngår i Unghundcupen)

1,2

25.08

Gule, Bud

Jostein Røyset

tlf: 971 49 021

Distriktsprøve MMG

(kl.3 inngår i NM-kval)

3, 2,1

05.10

Lepsøya, Haram

Merethe Hellevik

tlf:995 60 762KURS I MØRE OG ROMSDAL 2019

Lag/Instr.

Dato

Stad

Kontaktperson

Møre og Romsdal Gjetarhundlag/instruktørar frå fylket

29.-31.mars

Gamlem (Haram kommune)

Karina Stråmyr tlf: 916 57 669

NRG/ Jonathan Gerhard Haakull

8-9 juni

Hollingen

Lisbeth Hollingsholm tlf: 476 10 448

MMG/Anne Kari Veikleenget

22.-23. juni -19

Stette

Ingrid Iversen tlf: 926 97 320

VSG/?

juli -19

Myrane (treningsbana til VSG)

Anne Katrin Melle tlf: 951 09 837

Aure sau og geit/Jacob Vetrhus 

(med avsluttande prøve)

26-28 juli

Aure 

Wenche Hjelanes

tlf: 456 93 159

ISG/Derek Scrimgeour

 august -19

Velledalen

Susann Osnes tlf: 957 04 411

HELGESAMLING / FELLESTRENING 2018

Lag/Instr.

Dato

Stad

Kontaktperson

MMG (dugnad)

06.04.2019

Opskar,Stette

Anne tlf 976 81 902

MMG (trening/sosialt samvær m/grilling kl.18)

02.07.2018

Opskar, Stette

Anne tlf 97681902

Trening


Informasjon om treningsfelta i fylket:

 

_________________________________


 

Nordmøre & Romsdal

Gjeterhundlag [NRG]

 

Fursetfjellet treningsbane er åpen for trening av gjeterhund frå midten av juni til mnd.skiftet september/oktober.

Treningstid:

Tirsdag 17.00 - 21.00

Torsdag 17.00 - 21.00


Aure: trening på onsdagar.


Kontaktperson: Jostein Røyset tlf: 971 49 021


For meir informasjon sjå laget si facebook-side:  Nordmøre og Romsdal Gjetarhundlag

Lagets e-post for påmelding etc.er: nrgjetarhund@gmail.com

 

_________________________________

 


Indre Sunnmøre

Gjeterhundlag [ISG]

 

Treninger på Tynes kvar måndag frå kl.18 og utover. Instruktører frå ISG er  normalt tilstades, etter bestemt turnus.


ISG har i dag 4 godkjente instruktører.

Facebook-side:

Indre Sunnmøre Gjetarhundlag

 


For nærare  informasjon, ring:

  • Susann Osnes 95704411
  • Bente Bonsaksen 91623265_________________________________

 

Midtre Møre

Gjeterhundlag [MMG]

Midtre Møre har normalt trenings-kveldar (frå kl.18) for gjetarhund på Stette tirsdagar frå 15.mai og ut september. Laget har ein som kan hjelpe til med treninga til stades.Treningsreglar og vaktliste med navn og telefonnummer er oppsett. Vil nokon trene andre dagar må det avtalast med ein av dei som er oppsett på vaktlista.

Kontaktperson: Anne Iversen tlf: 976 81 902.

Facebook-side:Midtre Møre Gjetarhundlag _________________________________

 

Vestre Sunnmøre

Gjeterhundlag [VSG]

VSG har eit flott treningsområde i Myrane (Follestaddalen). Ikkje faste treningsdagar, men det vert varsla om treningar på VSG si facebookside nokre dagar i førevegen.


Kontaktperson: Anne Katrin Melle tlf: 951 09 837


Facebook-side:

Vestre Sunnmøre Gjetarhundlag

 

Copyright © All Rights Reserved