Copyright © All Rights Reserved

Eit knippe årsmøtedeltakarar 10.2.2018

Årsmøte i MRGL 10.februar

 

Årsmøtet til Møre og Romsdal Gjetarhundlag fann stad laurdag 10.februar kl 14 på Systra kafe, Sjøholt. Under finn de:

 

Innkalling til årsmøtet

 

Årsmelding for 2017

 

Innstilling frå valnemnda

 

Revidert reglement for NM

 

Budsjett 2018

 

Rekneskap 2017

 

Årsmøtereferat 10.02.2018

 

Aktivitetsplan MRGL 2018

 

MRGL sitt styre i 2018 har konstituert seg slik:

 

Leiar: Merethe Hellevik (MMG)

vara: Thomas Akslen

 

Nestleiar: Ottar Ringstad (VSG)

vara: Sunniva N. Nupen

 

Skrivar: Nils E. Stråmyr (ISG)

vara: Andor Bjørke

 

Kasserar: Maren-Ann H. Løvold (NRG)

vara: Jostein Røyset

 

 

 

 

 

 

 

Kursrapport frå aktivitetshelga på Lepsøya 20.-21.jan

 

Møre og Romsdal Gjeterhundlag inviterte til aktivitetshelg på Lepsøya den 20-21 januar. Formålet var å ha eit felles arrangement for alle dei fire lokallaga, der ein kunne møtest for å trene og ha det kjekt saman. Det vart sett ei maks-grense på 20 deltakarar, og helga blei fullteikna. Dei fem instruktørane Andor Bjørke, Susann Osnes, Bente Bonsaksen, Merethe Hellevik og Nils Stråmyr stilte opp på dugnadsbasis, og delte viljug av kunnskapane sine om gjetarhundtrening. Deltakarane blei delt inn i grupper, etter antatt dugleik- eller mogningsnivå til ekvipasjane, og det vart trena godt gjennom heile helga. Sauene var trent på hund på førehand, noko som er viktig for å få i stand trygge og gode treningsøkter. Det var mange godord å høyre om instrueringa, og om treningsopplegget i det heile.

Det sosiale skulle vere ein viktig del av denne samlinga. Derfor var det lagt opp til ei romsleg lunsjpause, med felles grilling og mathygge. Praten gjekk livleg rundt grillen og på rasteplass-borda rett ved, så det virka som om også denne delen av samlinga var ein suksess. Nokre av deltakarane hadde lang reiseveg, og overnatta på øya. Her var det fleire variantar. Det var lagt til rette for overnatting på stabburet på prestegarden for den som ville det, eit tilbod som enkelte nytta seg av. Andre hadde med seg campingvogn eller bobil, og dei aller friskaste overnatta i telt nede ved fjøresteinane. Men uansett variant virka det som om alle hadde kosa seg godt.

Same kor godt ein førebur ei slik helg, så er veret noko ein ikkje rår over. Og det å legge opp til ei gjetarhund-helg i januar er uansett ein risikosport. Men lukka stend den kjekke bi, heiter det, og vergudane var verkeleg på vår side denne helga. Klart og fint vinterver, på turre og fine markar, det gjeng nesten ikkje an å få finare forhold midtvinters. Så når ein får halde på med det kjekkaste ein veit saman med trivelege folk under fine forhold, og med eit godverspanorama av fjord og fjell i bakgrunnen, så kan ein ikkje anna enn smile frå øyre til øyre heile den lange køyreturen heim, og langt ut i neste veke. Tusen takk til gjetarhundlaget, til instruktørane, til Merethe som heldt gard og sau og stod for mykje av organiseringa, og til alle dei kjekke deltakarane. Dette var ei super helg, og det må vere lov å ynskje seg at det kan bli ein årviss tradisjon.

 

Helsing ein nøgd kursdeltakar

 

Pris pr.dag: 400 kr. Betalast til MRGL sin konto: 3910.40.31815

 

 

 

 

Astrid og Bella i aksjon på Lepsøya

Bruksprov

 

Styret i MRGL tek oppatt praksisen med at ekvipasjer kan bestille laminerte bruksprov.

 

Pris pr.bruksprov 250 kr. (faktura vert sendt ilag med kortet)

 

Vil du bestille bruksprov, send ein e-post til: post@mrgl.no

 

Hugs å oppgi namn på førar, registreringsnummer og namn på hunden, stad og dato der godkjent prøve vart oppnådd (minimum 60 poeng).

 

Gjetarhundkurs i Skorgen 17.-18.mars

 

Midtre Møre Gjetarhundlag inviterar til kurs i bruk av gjetarhund 17.-18.mars. Kurset vert i Skorgen.

 

Instruktør: Torkjel Solbakken

 

Pris: 1400 kr. betalast til MMG sin konto: 3901.30.66225

 

Påmelding til Ingrid Iversen tlf: 926 97 320

 

Kurset vert arrangert i samarbeid med studieforbundet næring og samfunn

 

Siste oppdateringar:

 

- 26.02 Heim (Gjetarhundkurs i Skorgen 17-18 mars)

 

-26.02 Lokallaga (under Organisering er der ei fane som heiter Lokallaga,der finn du litt informasjon om dei fire lokallaga våre)

 

-20.02 Heim (Vinnar Unghundcupen 2017)

 

-13.02 Heim (Årsmøte i MRGL 10.februar)

 

-24.01 Heim (Kursrapport aktivitetshelg på Lepsøya 20-21 jan)

 

 

 

Vi vil gjerne ha inn nytt frå gjetarhundfronten: brukar du hunden i praktisk arbeid, heime eller på fjellet, ta eit bilete og skriv nokre ord. Send og inn frå trening, kurs og prøver.

Adressa er: redaksjonen@mrgl.no

 

Skjer det nåkke???

Unghundserien 2018

 

MRGL har,i tillegg til å kåre beste unghund på Fylkesmeisterskapet, ein årleg cup som går over 4 distriktsprøver i klasse 2, kalla Unghundcupen.

 

Reglar for Unghundcupen finn du ved å trykkje her..

 

Desse distriktsprøvene inngår i Unghundcupen 2018 (alle i kl.2):

 

Kolåstindprøva 2.juni

Tynes 9.juni

Stette 4.(?) august

NRG 25.august

 

 

Gratulerer til Nils E. Stråmyr og Billy

Vinnar av Unghundcupen 2017

Gratulerer til Brian Nielsen og Glen

Vinnar av Unghundcupen 2016

Gratulerer til Sweet og Joakim Engdal

Vinnar av Unghundcupen 2015

Copyright © All Rights Reserved